T4 i Tornedalen
vårt projekt

2022-2024

Målet med projektet är att inventera befintliga leder,
preparera leder, skapa ökad framkomlighet, inklusive att bygga broar.
Vi ska också anlägga 17 rastplatser utmed leden och ordna skyltning.
Första etappen i projektet består av att anordna vinterleder.
I andra etappen kommer vi att se över tillgängligheten på lederna sommartid.
Projektet har beviljats stöd från Jordbruksverket och medfinansieras av EU.

Läs vad vi arbetar med just nu

Vårt arbete