T4 i Tornedalen

Status T4-led

Publicerat 2024-05-07

Projektet håller bra fart

Vi går in i slutspurten av projekttiden och det är full fart framåt.

Under vår och sommar startar leveranser av rastplatser, där vi har köpt in vindskydd, grillstugor och eldstäder.  I skrivande stund pågår också upphandling för utedass och vedbodar.
I samarbete med ideella föreningar hoppas vi på att kunna skapa trevliga utflyktsmål längst leden, där alla kan stanna till och njuta av naturen.
Denna del av projektet är en stor del och just nu pågår kontakter med fastighetsägare för deras godkännande.

På kartbilden ovan syns den planerade leden i sin helhet, med reservation för mindre förändringar.
T4-ledsträckning är till största del befintlig led som har behov av upprustning och skyltning. Endast några kortare sträckor är helt nya, men ett stort arbete är nedlagt för att skapa en sammanhängande ledinfrastruktur från fjäll till hav.

Till säsongen 2024/2025 planerar vi att publicera kartan över leden i Naturkartan, som även finns som app. Genom Naturkartan kan man ta sig ut till alla fina platser runt om vår fina Tornedal, både vinter- och sommarsäsong. I appen ser du var du befinner dig genom telefonens GPS och kan navigera till utflyktsmålen. Tanken är också att det ska finnas en QR-kod på de informationsskyltar som vi kommer att ställa upp vid exempelvis rastplatser. Med hjälp av denna QR-kod slussas du till Naturkartan och kan se din aktuella position. 
Några T4-sträckor är redan idag publicerade hos Naturkartan men ska vara markerade som Stängda.

Målsättningen med projektet är att T4-leden i sin helhet är klar att användas säsongen 2024/2025.
Då ska skyltning vara klar, rastplatser ska finnas på plats och leden ska hålla en bra standard.

T4-leden växer fram

Publicerat 2023-04-03

Arbetet med att ta fram en sammanhängande vinterled mellan Haparanda och Kiruna respektive Karesuando går framåt.

Tillsammans med berörda kommuner, ideella föreningar, besöks- och rennäring har en stor del av den s k T4-leden vuxit fram och arbetet med att fastställa resterande sträckor löper fortsatt framåt.
De blå sträckorna på kartbilden är sträckor som är fastställda och där pågår idag arbete med avtalsskrivningar med fastighetsägare. Till allra största del är det redan befintliga leder som blir en del av T4-leden. På en del ställen har vi sett ett behov av att dra ny led, ibland för att knyta ihop existerande leder och andra gånger för att hitta en bättre lösning av hänsyn till rennäring.

Den svarta linjen på kartan visar var leden går idag mellan Kätkesuando och Muonionalusta. Den röda linjen intill är ett förslag som finns till att dra en ny och kortare led och knyta samman med en gammal led från Muonionalusta norrut.

T4-leden kommer att ha s.k. Start- och Stoppunkter, på dessa är tanken att en ska kunna parkera med bil och släp för att ha en utgångspunkt för sin utflykt. Målet är att det ska finnas minst en sådan här punkt i varje kommun.  Alla punkter är ännu inte helt beslutade om, men klart är att startpunkt längst ner i söder blir Cape East i Haparanda. I Pajala blir det parkeringen utanför isladan/Rianområdet och i Övertorneå utanför ishallen. Målsättningen är att dessa är användbara från och med säsongen 2024/2025.

Många utav lederna är idag brukbara, eftersom det är redan existerande leder så pågår sladdning och preparering av ideella krafter precis som tidigare. Från Övertorneå till och med Masugnsbyn-Vittangi åtminstone kan en ta sig efter leden idag. Leden är under uppbyggnad så skyltning och annat kan vara bristfällig.

Målsättningen med projektet är att T4-leden i sin helhet är klar att användas säsongen 2024/2025. Då ska skyltning vara klar, grillplatser ska finnas på plats och leden ska hålla en bra standard.