T4 i Tornedalen
om oss

T4 i Tornedalen

Vilka vi är och varför vi finns

T4 i Tornedalen ekonomisk förening är en samverkansorganisation mellan fyra kommuner; Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna.
Organisationen bedriver till en början ett projekt där syftet är att skapa en sammanhängande och kommunöverskridande ledinfrastruktur.
Föreningen upprätthåller nätverk för samarbete med angränsande kommuner, regioner och länder i arbetet med att skapa leder.
T4 i Tornedalen ska också samverka med rennäringen och aktörer inom ideell, förening- och privat sektor som verkar inom de fyra svenska Tornedalskommunerna.
Samarbete ska även upprätthållas med destinationsbolagen Swedish Lapland, Kiruna Lappland och Heart of Lapland.
T4 i Tornedalen ska fortsatt i det långsiktiga perspektivet arbeta för att utveckla, finansiera och underhålla ledsystem.
styrelsen

Styrelsen T4 i Tornedalen

Ordförande Birgitta Isaksson, Kiruna
Vice ordförande Robert Grape, Övertorneå
Ledamot Roland Karlsson, Pajala
Ledamot Roland Haapalahti, Tornedalen 2020
Ledamot Per Eriksson, Haparanda
Suppleant Linda Tapper, Tornedalen 2020
Suppleant Henry Barsk, Övertorneå
Suppleant Peter Eriksson, Pajala
Suppleant Sofia Söderholm, Haparanda
Suppleant Madelen Keskitalo, Kiruna

våra anställda
Föreningen har i dagsläget två anställda som dagligen arbetar med att uppnå målet för projektet med att bygga en sammanhängande ledinfrastruktur.

Göran Filppa

Verksamhetsledare

e-post: goran@t4led.se
telefon: 070 - 282 00 08